ETIQUETAS AUTOADHESIVAS DOVER

I199001 Etiq. Autoadh. Dover Inkjet/laser-100 Etiq. 210x297mm/1 - Cja.100 Hjs.a4
I199003 Etiq. Autoadh. Dover Inkjet/laser-800 Etiq. 105x74mm/2 - Cja.100 Hjs.a4
I199004 Etiq. Autoadh. Dover Inkjet/laser-1800 Etiq. 105x33mm/2 - Cja.100 Hjs.a4
I199005 Etiq. Autoadh. Dover Inkjet/laser-1400 Etiq. 105x41,2mm/2 - Cja.100 Hjs.a4
I199006 Etiq. Autoadh. Dover Inkjet/laser-3600 Etiq.70x23mm/3 - Cja.100 Hjs.a4
I199007 Etiq. Autoadh. Dover Inkjet/laser- 2400 Etiq.70x36mm/3 - Cja. 100 Hjs.a4
I199008 Etiq. Autoadh. Dover Inkjet/laser-2700 Etiq. 70x36mm/3 - Cja.100 Hjs.a4
I199010 Etiq. Autoadh. Dover Inkjet/laser-3600 Etiq. 52x33mm/4 - Cja.100 Hjs.a4
I199013 Etiq. Autoadh. Dover Inkjet/laser-2100 Etiq.63,5x38,1mm/3 - Cja.100 Hjs.a4
I199016 Etiq. Autoadh. Dover Inkjet/laser- 2400 Etiq. 64x33,9mm/3 - Cja.100 Hjs.a4
I199019 Etiq. Autoadh. Dover Inkjet/laser-6500 Etiq.38,1x21,2mm/5 - Cja.100 Hjs.a4

Rocha 2612 - 11800 Montevideo - Tel.: (598) 2200 2310 - Fax: (598) 2203 6489 - Uruguay